Kull 2017

Vår kull 2017 består av 7 st kattungar varav 2 stycken är honor och 5 är hanar

Kattungarnas mamma är Rännilskrokens fina hona Se*Takidas Belleme (RAG n 03 21, meriterad med 2 st. CAC), pappan är Sherlock Ragdolls Se*Diadems Baloo Miatalo (RAG n 03, meriterad med CAC). 

 
 

Kullen:

Mode (hane) Bruntabby bicolor (high mitted) TINGAD
Frej (hane) Brun bicolor (high mitted) TINGAD
Magne (hane) Bruntabby bicolor (high mitted) TINGAD
Folke (hane) Bruntabby bicolor (high mitted) TINGAD
Freja (hona) Bruntabby bicolor (high mitted) TINGAD
Idun (hona) Blå bicolor (high mitted) Stannar
Siv (hona) Bruntabby bicolor (High mitted) TINGAD